Publicaties & recensies

De zwijguren – Vijftien literaire reisverhalen en een zeeslag

Uitgeverij In de Knipscheer, 2019

225 pagina’s, proza

ISBN 9789062657582

In De zwijguren– Vijftien literaire reisverhalen en een zeeslag volgt Ezra de Haan de voetsporen van wereldberoemde schrijvers en dichters. Aan de hand van brief- wisselingen, notities en dagboeken traceert hij woon- en sterfhuizen, bezoekt hij graven of sanatoria waar zijn helden voor heel even bereikbaar lijken te worden. Door gelijktijdig dezelfde paden te bewandelen vallen verleden en heden samen. De ene keer betreft het Samuel Beckett in Hamburg, waar hij het Duits leerde spreken, of John Keats in Winchester, mijmerend over zijn geliefde Fanny Brawne. Lord Byron maken we in Genua, Venetië en Navarino mee. Joseph Brodsky, Ezra Pound en Frederick Rolfe treffen we aan op een Italiaans eiland, vrijwel naast Strawinksy, Diaghilev en Multatuli’s eerste echtgenote Tine. Maar ook ‘mindere goden’ als Trakl, Waggerl en Blecher komen aan bod. Overal in Europa en Noord-Afrika blijken schrijvers herinneringen op te roepen. Kafka in Praag, Hitler in Beelitz. De zwijguren rakelt geschiedenissen op die anders met de wind weg zouden waaien. Elk verhaal wordt voorafgegaan door een foto van Judith Heinsohn of Peter de Rijk.


Over Büch, Goethe, reizen en verzameldrift

Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania, 2018

(Offsetdrukkerij Nautilus)

53 pagina’s, proza

ISBN 9789079949151

Over Büch, Goethe, reizen en verzameldrift werd geschreven door Ezra de Haan ter gelegenheid van de zeventiende Interplanetaire Boudewijn Büch Dag, gehouden op

9 december 2018 in de Centrale Openbare Bibliotheek te Amsterdam. De oplage bedroeg 250 exemplaren reguliere exemplaren voor leden van het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania. De nummers 1 t/m 25 waren gereserveerd voor de auteur. In het boek reist Ezra de Haan Boudewijn Büch achterna toen hij Goethe achterna reisde. Het brengt hem naar Frankfurt, Leipzig, Heidelberg, Dresden, Keulen en Wörlitz. Vervolgens naar Venetië, Malta, Brazilië, Suriname en Syrië… overal waar zijn helden fysiek of via boeken heen reisden, gaat hij. Met steevast de vraag wat Boudewijn Büch dreef. En waar het verzamelen van boeken bij Büch en hemzelf zijn vandaan kwam.


11 Poeme

Poeţi în festival Târgu jiu- 2018

Ediţie specială ilustrată de Maria Uzoni

Editura centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Gorj, 2018

Speciaal voor het poëziefestival van Târgu jiu (Roemenië) uitgegeven dichtbundel, geïllustreerd door de Roemeense kunstenaar Maria Uzoni. Peter de Rijk ontving tijdens dit festival de Premiul Naţional ‘Tudor Arghezi’ (17-20 mei 2018)


We love Books- Johanna Kessler

Boekenliefhebbers in woord en beeld

Uitgeverij Wijdemeer Leeuwarden, 2018

155 pagina’s Fotoboek met tekst

ISBN 9789492052438

Fotograaf Johanna Kessler portretteerde meer dan vijftig boekenliefhebbers uit Nederland en België, in leeftijd variërend van 19 tot 101 jaar, bij hun boekenkasten. In We love Books vertellen zij het verhaal van hun ‘grote liefde’. Op het raadsel van de eeuwenoude liefde voor boeken wordt verder ingegaan door Michiel Krielaars, schrijver en chef Boeken NRC Handelsblad, Lisa Kuitert, hoogleraar Boekwetenschap, Universiteit van Amsterdam; en Peter de Rijk, schrijver en hoofdredacteur Uitgeverij In de Knipscheer. Peter de Rijk vertelt over pronkstukken in zijn bibliotheek en de schrijvers die hij verzamelt. Los daarvan gaat hij in zijn essay ‘Bibliomanie, een zachtaardige gekte’ in op buitenproportioneel boeken verzamelen, geeft hij voorbeelden van belangrijke boekenverzamelaars en wijdt hij uit over het fenomeen bibliokleptomanie, het moment waarop hebzucht dusdanig groot wordt dat geen middel te erg is. Dat er geen grens is aan bibliomanie en bibliokleptomanie blijkt uit de enorme hoeveelheden boeken die mensen in de afgelopen eeuwen in huis haalden, of gestolen hebben.


In de kring van menselijke warmte

Hommage aan Rogi Wieg

In de Knipscheer, 2017

151 pagina’s, poëzie

ISBN 9789062659524

Zeer kort na het overlijden van Rogi Wieg, en ook vlak na het aankondigen van de euthanasie die hij verkoos, verschenen er al gedichten die daarop een reactie waren. Rogi’s grootse oeuvre maakte veel los, net als zijn strijd met het leven, en de dood. De eerste gedichten, zoals die van Menno Wigman en Jana Beranová die een in memoriam schreven, werden verzameld. Vervolgens  werden andere dichters gevraagd ook een bijdrage te leveren. De oogst is een indrukwekkende reeks zeer diverse gedichten van voormalige uitgevers, vrienden, collega’s, fans en zelfs een vertaler van zijn werk. Deze gedenkbundel, met meer dan honderd gedichten die in Nederland, België, Frankrijk, Hongarije, Japan, Suriname en op Curaçao tot stand kwamen, is een passend eerbetoon aan een dichter die werelds was. Een tekening van Abys Kovács-Wieg siert de omslag, terwijl op een van de flappen een pentekening staat van Judith Heinsohn die ze tijdens de dodenwake van Rogi Wieg maakte.


Grenzenloos– 40 jaar Knipscheer poëzie

Samenstelling Klaas de Groot, Redactie Peter de rijk

In de Knipscheer, 2017

296 pagina’s, poëzie

ISBN 9789062659531

In 2015 ontstond het idee voor de bloemlezing. Uitgevers moeten en zullen verder denken dan bloemlezers, bang moeten ze ook niet zijn. Al helemaal een uitgever met veel poëzie in zijn fonds. Die geeft vaak uit op de grens, die spring geregeld in het diepe. En dat diepe kan dus ook heel breed zijn. Uitgeverij In de Knipscheer heeft nu veertig jaar dat uitgegeven wat de uitgever de moeite waard vond en vindt.

Samensteller Klaas de Groot heeft meer dan twee meter poëzie (boeken, bundels en de tijdschriften Mandala, De Held en Extaze) ingedikt naar enkele centimeters, waarbij de bundels vertaalde poëzie van buiten de koninkrijksgrenzen buiten beschouwing bleven. Grenzenloos bundelt ruim 160 dichters met in totaal 190 gedichten.


Dit is de beste aller tijden

Een bloemlezing uit vijftig jaar dichtwerk van Hans Plomp

Samenstelling en levensschets door Peter de Rijk

In de Knipscheer, 2017

175 pagina’s, poëzie

ISBN 9789062659159

Dit is de beste aller tijden biedt een ruime keuze uit het poëtische oeuvre van Hans Plomp door Peter de Rijk. Zowel uit zijn vroege periode, die van provo en Beatgeneration, zijn gedichten opgenomen, als uit de latere meer introspectieve, erotische en surrealistische. De lezer van de ze bloemlezing gaat daarbij terug in de tijd en beleeft de ontwikkeling van de dichter achterstevoren. Een keuze uit de vertalingen van Plomp zijn tevens opgenomen. Daarnaast is een levensschets toegevoegd  die inzicht geeft in de turbulente tijden die de dichter, schrijver en organisator van veel literaire evenementen in Amsterdam en te Ruigoord ten volle heeft beleefd.


Over de grens– Stemmen uit de wereldliteratuur- interviews

Uitgeverij In de Knipscheer/ Scriptplus 2016

91 pagina’s, proza

ISBN 9789062659173

Grenzeloze literatuur

Stemmen uit de wereldliteratuur bestaat uit vraaggesprekken met schrijvers van over de grens. Peter de Rijk. Zelf schrijver, laat ze vertellen over hun dilemma’s bij het schrijven. Het resultaat: veertien boeiende gesprekken over het ambacht van het schrijven. Het betreft: Jöel Dicker, Katja Petrowskaja, Stefan Brijs, Max Porter, Jonathan Coe, Kevin Barry, Robert Seethaler, Paolo Giordano, Monika Held, Colin Barrett, Nir Baram, Lars Kepler, Helen Macdonald en Edouard Louis. Scriptplus publiceerde ze eerst op de website van de Hogeschool van Amsterdam/ Scriptplus.


Even zuiver als de ongeschreven brief

Even zuiver als de ongeschreven brief

Bloemlezing uit het poëtisch oeuvre van Rogi

Wieg samengesteld en ingeleid door Peter de Rijk.

Uitgeverij in de Knipscheer, Haarlem, 2015

387 pagina’s, poëzie

ISBN 9789062659029

Rogi Wieg (1962-2015) ontving voor zijn dichtbundel Toverdraad van dagverdrijf in 1987 de Lucy B. en C.W. van der Hoogt-prijs. Uit de 16 dichtbundels die hij schreef werd op zijn verzoek door Peter de Rijk een bloemlezing samengesteld. Ook de gedichten die in zijn ‘persoonlijke kroniek’ Liefde is een zwaar beroep (1987), de catalogus De kleine schepper en de laatste gedichten die via het literair tijdschrift Extaze openbaar werden, kwamen in aanmerking voor deze voor Rogi Wieg definitieve bloemlezing. In Even zuiver als de ongeschreven brief is gekozen voor een chronologische aanpak. De bloemlezing beoogt immers ook het leven van de dichter in beeld te brengen, zoals hij het zag en in zijn eigen woorden. Wieg zei ooit: ‘Ik heb altijd veel over mijzelf uit moeten leggen.’ Deze bloemlezing vertelt ook dat verhaal, tot in ieder pijnlijk detail, al gaat het in beginsel om de mooiste en beste gedichten die Rogi Wieg schreef.


Do you see the wind in the grass

Do You See the Wind in the Grass/ Vezi vântul prin iarbă

Bibliotheca Universalis- Colectiile revistei ‘Orizont Literar Contemporan’

Editura PIM, 2015

53 pagina’s, poëzie/ poetry

ISBN 9786061325931

Writer, editor and poet Ezra de Haan is the author of two books of poetry:

Ik belde mijn muze (2003) and Scheren zonder spiegel (2011). He wrote three novels and

a book on writing. His poems have been translated into English, Japanese, Bahasa Indonesia,

Rumanian, German and Afrikaans. He teaches creative writing in The Netherlands and Surinam.

Sceiitorul, editorul şi poetul Ezra de Haan este autorul a două volume de poezie: Ik belde mijn muze (2003) şi Scheren zonder spiegel (2011). A scris două romane: Vonk (1996) şi  Kermis in de hel (1999) şi o carte despre scris: Wereldschrijvers- Cei mai buni autori ai lumii (2009). Poeziile lui au fost traduse în engleză, germană, cehă, japoneză, indoneziană şi afrikaans. Predă scriere creativă în Olanda şi Surinam. În 2014 de Haan a publicat romanul Zoeken naar Slory.


Zoeken Slory cover

Zoeken naar Slory – Een reis door verrassend Suriname

Uitgeverij In de Knipscheer

276 pagina’s, proza

ISBN 9789062658602

Ezra de Haan maakt verbazingwekkende dagen mee tijdens zijn zoektocht in Suriname naar Michaël Slory. Iedere Surinamer kent deze legendarische dichter of heeft van hem gehoord. Elke dag zou hij op de markt zijn gedichten aan de man brengen, zijn krantje ophalen bij De Ware Tijd. Maar De Haan is te laat of de dichter weet hem te ontlopen. Met zijn gedichten in gedachten neemt hij een taxi die hem van Paramaribo naar Nickerie brengt. Coronie, het district waar Slory werd geboren, wordt onderweg bezocht, de binnenlanden verkend. Langzaam komt De Haan tot het besef dat de gedichten van Slory het hele land en zijn geschiedenis tot in detail beschrijven. Maar hoe ver gaat Slory’s dichterlijke vrijheid en hoeveel waarheid bevatten alle anekdotes die de mensen De Haan vertellen? Zoeken naar Slory is een ode aan een weergaloos dichter en zijn prachtige land.


Scheren zonder spiegel – poëzie

Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 2011

70 pagina’s, gedichten

ISBN 9789062656738

Indachtig de woorden van William S. Burroughs ‘When you cut the word lines the future leaks out’ zoekt Ezra de Haan naar de verborgen waarheid die vaak letterlijk tussen de regels te vinden is.


Ik belde mijn muze – poëzie

Uitgeverij In de Knipscheer, Haarlem 2003

64 pagina’s, gedichten

ISBN 9062655599

Het pogen intense gevoelens, het ‘woordloze’, te vatten in woorden is de essentie van Ezra de Haans poëzie- debuut Ik belde mijn muze. Het gewoel en het gevecht in de menselijke geest

krijgen hier een beeldende dimensie.

Tegelijk is het plezier van de dichter om het spelen met de taal van de gedichten af te lezen. Het spelen is echter geen doel op zich, het heeft een functie: de melodieën en de alliteraties zorgen voor sfeer; prachtige woordassociaties roepen beelden op en zetten vraagtekens die nopen tot herlezen. In die zin is deze poëzie verleidend: een minnaar die met mondjesmaat verleidt, die niet alles in een keer prijsgeeft, die indrukken achterlaat ter overdenking en die doet verlangen naar meer.


Kermis in de hel – proza

Uitgeverij In de Knipscheer 1999

111 pagina’s, proza

Het gaat niet goed met boekhandel Dorbeck in de jaren tachtig. De drie etages vol boeken zijn het strijdtoneel geworden waar vier oudere boekverkopers elkaar het leven zuur maken. Ieder heeft zo zijn eigen verweer ontwikkeld tegen de dagelijkse ergernissen en viert de eigen frustraties bot op de klant of vertegenwoordiger.

Slechts de lezer leert in de kolderieke schermutselingen de achtergronden en de diepere gedachten achter ieders handelen kennen. Zijn beeld van de semi-elitaire wereld van de boekhandel en uitgeverij krijgt wel een knauw…

Waar Stempels een voorkeur heeft voor onverkoopbare boeken, koestert Drooglever zijn Bibliotheca Faecalia et Petomania. De Bull ziet de boekhandel als de graadmeter voor de wereldeconomie en Dorbeck zelf interesseert zich nog slechts voor de kas- en bankboeken, die wijzen op een naderend einde. Kan het tij nog gekeerd worden? De net aangenomen studente rechten is hun laatste, en aantrekkelijke, hoop. Binnen het tijdsbestek van een dag verandert hun wereld, hun branche en hun leven.

Voor de liefhebbers is een Bibliotheca Faecalia et Petomania als bijlage toegevoegd.


Vonk – novelle

Uitgeverij In de Knipscheer, Amsterdam 1996

114 pagina’s, proza

ISBN 9062654304

Vonk is opgegroeid met Starsky & Hutch, Kapitein Zeppos, de Brady Bunch, de maanwandeling, de nachtelijke bokswedstrijden tussen Mohammed Ali en Joe Frazier in zwartwit. ‘This is a case for International Rescue’ en ‘Introducing Maxwell Smart, secret agent’ zijn de one-liners die in zijn geheugen gegrift staan.

In de jachtige jaren negentig van internet en antwoordapparaat kampt Vonk met zijn nostalgie naar het ‘Fantasy Island’ van de sweet seventies, terwijl hij toch tevreden zou kunnen zijn: baan met goede vooruitzichten in de hoofdstad, vrouw en kindertjes in de slaapstad.

Vonks fantasiewereld volgt zijn leeftijd, eind dertig, en wordt meer en meer bevolkt door de oorzaak van zijn getob: vrouwen; hij spot hen in zijn omgeving en forenst- haast schaamteloos- in een overspel van verliefdheid en verlangen van de een naar de ander. De androgyne Annika zorgt ervoor dat het niet langer bij (een ode aan) platonische liefdes kan blijven. Zij dwingt hem tot een keuze. Vonk kiest.

Vonk is een moderne zedenschets.


Wereldschrijvers – interviews

Stichting ex-Exuitgevers en de Openbare Bibliotheek Amsterdam, Amsterdam 2009

140 pagina’s, interviews

ISBN 9789070532444

Wereldschrijvers is een keuze uit de vele interviews die Peter de Rijk en Guus Bauer in 2008 en 2009 hadden. Wereldschrijvers verscheen in verband met de manifestatie Amsterdam Wereldboeken Stad en bevat gesprekken met John Irving, David Grossman, György Konrád, Breyten Breytenbach, Julia Leigh, Edgar Hilsenrath, Jaume Cabré, Steve Toltz, Charles Lewinsky, Ingo Schulze, Juli Zeh en Anne Michaels.